สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แหวนสำหรับชิ้นส่วนการทำเหมืองแร่