สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จัดหาลูกบดคันเหล็กคุณภาพสูง