สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการราคาของหินปูนป้อนระบบสั่น