สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการประมวลผลแร่เหล็กขนาดเล็กมองโกเลีย