สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กานาเครื่องตะกรันขนาดเล็กสำหรับการขาย