สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โต๊ะมิลเลอร์สำหรับทองคำเนื้อดี