สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทองแดงอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ในแทนซาเนีย