สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ส่งผลกระทบต่อการทำเหมืองแร่โรงงานขนาดเล็ก