สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัสดุมิลลิเมตรเหล็กเส้นรีดเหล็กเส้น