สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขากรรไกรบดคู่มือการติดตั้งในอินเดีย