สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการใดที่ใช้ในการทำแร่โทแพซ