สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องให้อาหารที่ใช้สำหรับรองเท้าหิน