สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลวดหน้าจอบดเครื่องผลิตตาข่าย