สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบอร์โทรติดต่อเบอร์ติดต่อ