สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาที่ดีที่สุดทดแทนหม้อไอน้ำชีวมวล