สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ให้บริการกรวยแร่ทองคำในประเทศมาเลเซีย