สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การติดตั้งและการก่อสร้างในอาคาร