สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินแตกเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่าไหร่