สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ตั้งของฝากของอลูมิเนียมเหล็กและสังกะสีในอินเดีย