สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อินเดียจำหน่ายเหล็กและเหล็กกล้า