สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คอนกรีตมวลเบาสายการผลิตที่สมบูรณ์