สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดโค้กกับได้รับการอนุมัติ