สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความหนาแน่นของลูกบดซีเมนต์บด