สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยของเหมืองหินในสหรัฐอเมริกา