สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พอร์ตโหลดถ่านหินในอินโดนีเซีย