สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประมวลผลแร่ทองคำที่มีอยู่