สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลผลิตสินแร่เหล็กของอินโดนีเซียในวันนี้