สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ในเขตที่มีเหมืองถ่านหินมาคาวาล์ตั้งอยู่