สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้จำหน่ายชามเรย์มอนด์ในแอฟริกาใต้