สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พฤติกรรมของเครื่องบดแร่เหล็ก