สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเลือกตั้งบดซึ่งบดกรวดที่ดี