สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปักกิ่งราคาเครื่องจักรโรงงานบดของ