สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจัดลำดับแรงโน้มถ่วงของทราย