สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแบบแผ่นดิสก์ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุง