สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดมีเสียงสะท้อนหรือไม่อุปกรณ์การแปรรูปเถ้าสีขาว