สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงไฟฟ้​​าพลังงานความร้อนในโรงงานถ่านหิน