สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดหม้อไอน้ำสำหรับทำความร้อนใต้พื้น