สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มีอารมณ์น่ารักบอลบะซอลต์สวยมากมากรู้สึก