สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวกระบวนการซีเมนต์