สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มือถือและเครื่องบดย่อยหน้าจอ