สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงบดแร่ทองคำโรงงานผลิตลูกแร่ทองคำ