สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โซลูชั่นการส่งข้อความขององค์กร