สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานล้างทองต้นทุนต่ำบดบอลมิลล์