สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้จัดจำหน่ายแร่แต่งโรงงานผลิตลูกบดแร่