สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเครื่องบดและผู้ผลิตลิฟท์บาร์