สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อียิปต์ผู้ใช้ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแร่