สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องคัดกรองสั่นเซลล์ลอยคู่เครื่อง