สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุ่นด้วยดินในเตาเผาแบบหมุน