สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แซนด์ฟิลด์เวอร์ชั่นยุโรปทุบ