สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองแร่ทำด้วยผ้าขนสัตว์โรงงานจีน